Kaligramy

Bedla jedlá

30. března 2019 v 13:51 | Igor Mrva
Pohleďme!
Toť bedla! Ta je jistě
jedlá, zavýskla si dívka a k houbě si
sedla. "To je krásný kousek," spokojeně předla,
"tato houba vzrostlá, vskutku se vyvedla!" Dívka hou-
bu utrhla a ze země se zvedla. "Hm, matně já si vzpomínám,
zda jsem bedlu jedla... Už jsem celá pomýlená z vepřa,
zela knedla..."
Sotva domů
došla, houbu
hnedle sně-
dla. Lehla
si a zbled-
la. V botanice
nikdy dobře si ne-
vedla. Ouha, těsně
vedle, zmýlila se
v bedle.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tato báseň nám dokumentuje smutný osud podprůměrně inteligentní ženštiny Jarmily Zabednářové, která si jednoho krásného dne vyrazila do lesa za účelem houbaření. Ve chvíli, když objevila nádherný exemplář domnělé bedly jedlé, se nad svým úlovkem převelice zaradovala. Houbu utrhla a odnesla si ji v košíku domů. Po konzumaci houby čekaly paní Jarmilu nepříjemné chvilky. Vomitace, cefalalgie, diarea... a následná smrt. Jen debil by si totiž dokázal splést bedlu s muchomůrkou a příznaky otravy s úpalem...

Prezervativ

30. března 2019 v 13:36 | Igor Mrva
V době
dnešní radno
není vkročit na
ulici z domu, s ka-
psou prázdnou bez peněz
a navíc bez kondomu. Vždyť
vy víte, že se říká, štěstí přeje
tomu, kdo připraven dobře jest
a v kapse má gumu. V dnešním
světě prohnilém pro všechny ta
rada platí, každý přec dnes ob-
cuje, zvláště ti, co za to platí.
Vždyť v epoše, v níž žijeme, smilní
děti a též kmeti, rovněž muži svatí,
s nimiž náhle šijí čerti a celibát jim
hatí. Mám strach, že i z andělů stanou se snad
rohatí a zmítati se budou v osidlech chtíče zajatí.
Celá Země jako by snad navlékla si prezervativ.
Modlím se a volám pomoc, vsázím všechno na vokativ.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tyto verše vyryl v roce 2013 do zdi své cely zoufalý mnich Kleofáš Suchý v reakci na stále se stupňující míru sexuality ve společnosti. K rytí využil vlastních nehtů.


Ň

30. března 2019 v 13:33 | Igor Mrva
Když pohle-_____________děl jsem
prve naň, v________očích měla
nebes báň,_____byla krásná,
zaváněla jak bylinná
stráň. Já přiložil

si na líc______dlaň, co má stát_______
se, nechť se staň! Říkám si "Dobře se__
chraň!", sic přijde dítě a ty pak zaň pla-
tit budeš alimenty______nebo jinou daň
Použila žen-_______________skou zbraň
"Před ol-____________________tářem se
mnou_________________________staň!"
Cosi mi______________________šeptalo
"Láskou_______________________k ní vz-
plaň!" Ač_____________________lepá by-
la a krá-______________________sná jak
laň, skrý-____________________vala v ni-
tru svém____________________ukrutnou
saň. Dnes____________________už mi ří-
ká jen_____________________"Klaň se
mi_________________________klaň!"

AUTORSKÁ GLOSA:
Tyto verše nám popisují tragický osud Jonáše Útiska - muže, který se nechal ošálit lepou Marií Úkladovou. Když se s touto ženou onehdy začínal vídat, viděl v ní děvu čistou, andělskou a vlídnou. Později však Marie začala na nebohého Jonáše tlačit a použila veškerý psychologický nátlak, aby ho donutila vzít si ji za svou ženu. Když se tak stalo, projevila se pravá tvář zákeřné ženštiny. Začala pana Jonáše terorizovat a postupně z něj udělala tzv. manžela pod pantoflem.

V

30. března 2019 v 13:23 | Igor Mrva
Vilém vláčí____________________vody vědro,
venku_______________________vládne
velké_______________________vedro.
Vikev_____________________vláhu
vyža-____________________duje,
však___________________vědro
váhu__________________vyka-
zuje, _______________Vildu
váhou______________vytě-
žuje. ____________Vilém
vědro___________vylil
ve vy-_________soký
vřes, _______Vilém
vratce_____vykro-
čil ve_____vzdá-
lenou____ves.
Vege-__tace
vymřela včerejšího
večera.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tato báseň popisuje příběh vesnického mládence Viléma Flinka, kterému dala matka za úkol přinést vodu a zavlažit jejich zahrádku. Nepříliš pilný mladík ovšem k úkolu přistoupil velmi nezodpovědně a na půli cesty k záhonkům vědro vylil, neboť se mu zdálo, že je příliš těžké. Koneckonců... ani parné letní počasí nepřidávalo chlapci na elánu a svěžesti. Celé toto počínání mělo za násladek úhyn rostlinek na pozemcích malebné vesnické usedlosti rodiny Flinkových.
 
 

Reklama