Básně

Odpanění

8. března 2018 v 21:51 | Vilém Vilník
Pokoušel se o panictví
přijít celých dvacet let,
Spáchal zločin a na Borech
přišel o něj skoro hned.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tyto verše hovoří o nadmíru smutné životní zkušenosti dvacetiletého chasníka, jenž se celé své životní období marně pokoušel namluvit si děvče a přijít s ním o svou cudnost. Neboť však toto vypětí nepřinášelo očekávané ovoce, zoufalý jinoch se nevěda co již dále tropiti, uchýlil ke kriminální činosti. Jeho delikty byly odhaleny a mládenec sám byl arestován ve věznici na Borech. Zde se stal obětí sexuálního napadení svých spoluvězňů a tím pádem o svou nevinnost nakonec doopravdy přišel.

Zajít v Thajsku do bordelu

8. března 2018 v 21:24 | Vilém Vilník
Zajít v Thajsku do bordelu,
to muže moc neláká.
Chtějí kundu, místo toho
dostanou však čůráka.
Myslete si o tom směle
klidně co jen chcete,
v Thajsku ovšem pro teplouše
lepší podnik nenajdete.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tato báseň poukazuje na nezpochybnitelnou a znepokojivou skutečnost, že mnohá mongoloidní děvčata z Thajského království disponují mužským ohanbím a z toho důvodu lze tedy pro muže heterosexuální orientace považovat za krajně neuvážené navštívit v této zemi veřejný dům. Nadruhou stranu však báseň polemizuje o tom, že pro homosexuálně orientované muže by využití těchto služeb mohlo být jistou formou zajímavé...

Mirka

8. března 2018 v 21:21 | Vilém Vilník
Naše jsem si holku - Mirku.
Měla v sobě úzkou škvírku.
Trvalo mi jenom chvilku,
než jsem do ní kráter vymrdal.
A pak jsem šel zas dál.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Autor této básně vypráví o tom, kterak si namluvil dívku Miroslavu, jejíž vulva vykazovala značnou staženost. Svým neobyčejně ztepilým pyjem však dovedl její pochvu expandovat do zcela nevídaných rozměrů. Neboť se však jednalo o promiskuitního smilníka, nechal záhy nebohé děvče na ocet.

Poslední večeře ve svatém klášteře

8. března 2018 v 12:45 | Vilém Vilník
Při večeři v refektáři
mnichové se divně tváří.
Přidali jim do guláše
sperma otce Kleofáše.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tato báseň nám přibližuje nemilou příhodu, která se udála v nejmenované sakrální instituci. Deviantní opat Kleofáš vědomě dochutil večerní krmi řádových fráterů svým vlastním ejakulátem, čímž ostatním řeholníkům dočista zmařil celý gastronomický požitek z onoho původně lahodného pokrmu.


Domorodý klan

8. března 2018 v 11:33 | Vilém Vilník
V našem domorodém klanu
si ze slupek od banánů
vyrábíme kondomy.
Možná proto porodností
stačíme i na Romy.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tyto verše přibližují čtenáři situaci v primitivním autochtonním rodovém společenství, v němž se jeho příslušníci potýkají s nevšedně vysokou natalitou z důvodu nekvalitní ochrany a absence náležitých prezervativů. Jako zcela nedostatečná provizorní náhražka je zde používán exokarp sejmutý z plodu banánovníku.

Trhač blan

8. března 2018 v 11:24 | Vilém Vilník
Protrhal jsem spoustu blan,
od žen se však držím dál.
Nejsem žádný kurevník,
leč počestný bubeník.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tato báseň hovoří o hudebním virtuózovi, jehož nevšední um měl za následek soustavné deflorování značného kvanta membrán jednotlivých nástrojů bicí soupravy.

Konec panictví

8. března 2018 v 11:17 | Vilém Vilník
Chtěl se zbavit akutně
svého cejchu panice,
tak ho nacpal překotně
do zahradní hadice.
Mělo to však nevýhodu,
někdo zprudka spustil vodu.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tato báseň vypráví o neutěšeném osudu adolescentního mladíka, jenž se všecek zoufalý rozhodl vyřešit své komplexy, způsobené nulovou koitální zkušeností, značně radikální metodou a jal se z důvodu výše zmíněného penetrovati zahradní hadici. V onen okamžik se ovšem nedovtípil, že intenzivní tlak řinoucí se kapaliny způsobí jeho ohanbí značnou újmu.

Thajský bordel

5. března 2018 v 20:03 | Vilém Vilník
Vlez' jsem v Thajsku do hampejzu,
už tam nikdy nepolezu!
Sotva jsem se kurvě dostal
nedočkavě do klína,
šokován jsem zírat zůstal
na jejího šulína.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tato báseň poukazuje na nezpochybnitelnou a znepokojivou skutečnost, že mnohá mongoloidní děvčata z Thajského království disponují mužským ohanbím a z toho důvodu lze tedy považovat za krajně neuvážené navštívit v této zemi veřejný dům, neboť případný zákazník by tímto skutkem mohl riskovat, že následná kopulace s nevěstkou proběhne v inverzních rolích.

Arab

5. března 2018 v 19:44 | Vilém Vilník
Rodnou zemí mého táty
jsou Arabské emiráty.
Život s ním chce odvahu,
má výbušnou povahu.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Synátor, který v této básni figuruje jakožto hlavní mluvčí, konstatuje, že jeho mohamedánský otec, pocházející z Blízkého východu, je individuum velmi prudké, vznětlivé až cholerické nátury, zřejmě často se sklony k despotismu, což lze vyvodit ze synova postesknutí nad obtížností tohoto soužití.

Japonský hokej

5. března 2018 v 18:03 | Vilém Vilník
Proč japonští hokejisté
nemohou být medailisté?
Netrefí se do puku,
musí spáchat seppuku.
Když prohrají nula čtyry,
trenér spáchá harakiri.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tato báseň se svérázným způsobem pokouší objasnit otázku, v čem spočívá nezdar japonské hokejové reprezentace na scéně mezinárodních hokejových turnajů. A zároveň přichází s neotřelou apostrofou. Je snad neúspěch zaviněn příznačnou letorou hrdých zástupců mongoloidní rasy?

Traverza

5. března 2018 v 17:31 | Vilém Vilník
Od té doby, co mi spadly
na hlavu dvě traverzy,
mám k traverzám kupodivu
velmi silnou averzi.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tyto verše nám přibližují politováníhodnou osobní zkušenost dělníka, který po fraktuře crania, způsobené dopadem ocelového nosníku, hovoří o tom, kterak si z důvodu onoho incidentu vypěstoval k těmto kovovým trámům značnou antipatii.

Dvanácterák

5. března 2018 v 17:11 | Vilém Vilník
Odjela mi moje milá
na školení do Prahy,
pěkně se tam vyškolila,
nandala mi parohy.
Toť můj příběh smutný, kterak
stal se ze mě dvanácterák.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Toto dílo vypráví, kterak se promiskuitní ženština dopustila cizoložství na svém prostoduchém amantovi, který po celou dobu bezelstně věřil ve věrnost a cudnost té špinavé kurvy.

Týna

5. března 2018 v 16:39 | Vilém Vilník
Oslovil jsem svoji Týnu,
že bych si přál k Valentýnu,
aby mi v klidu a míru
nastavila řitní díru.
Dala mi však bez víry
rozvodové papíry.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tato báseň se nám snaží zprostředkovat trudný osud muže, který se pokusil zneužíti svátku všech zamilovaných k tomu, aby na své choti vyžmáhal anální koitus. Dotyčná satorie leč na jmenovaný apel zareagovala značně neadekvátním způsobem a přivosila tak svému muži nezanedbatelnou psychickou újmu.

Nela

5. března 2018 v 15:54 | Vilém Vilník
Řekl jsem své družce Nele,
ať mi bez váhání směle
slíže zbytek karamele,
co mi zůstal u prdele.
... poslala mě do prdele...

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tyto verše hovoří o životních těžkostech nejmenovaného koprofilního parafilika, který se svěřil své partnerce se svými tužbami a vyžaduje po ní anilingus. Ta však pro jeho deviaci nemá pochopení.
 
 

Reklama