Březen 2018

Odpanění

8. března 2018 v 21:51 | Igor Mrva |  Básně
Pokoušel se o panictví
přijít celých dvacet let,
Spáchal zločin a na Borech
přišel o něj skoro hned.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tyto verše hovoří o nadmíru smutné životní zkušenosti dvacetiletého chasníka, jenž se celé své životní období marně pokoušel namluvit si děvče a přijít s ním o svou cudnost. Neboť však toto vypětí nepřinášelo očekávané ovoce, zoufalý jinoch se nevěda co již dále tropiti, uchýlil ke kriminální činosti. Jeho delikty byly odhaleny a mládenec sám byl arestován ve věznici na Borech. Zde se stal obětí sexuálního napadení svých spoluvězňů a tím pádem o svou nevinnost nakonec doopravdy přišel.

Zajít v Thajsku do bordelu

8. března 2018 v 21:24 | Igor Mrva |  Básně
Zajít v Thajsku do bordelu,
to muže moc neláká.
Chtějí kundu, místo toho
dostanou však čůráka.
Myslete si o tom směle
klidně co jen chcete,
v Thajsku ovšem pro teplouše
lepší podnik nenajdete.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tato báseň poukazuje na nezpochybnitelnou a znepokojivou skutečnost, že mnohá mongoloidní děvčata z Thajského království disponují mužským ohanbím a z toho důvodu lze tedy pro muže heterosexuální orientace považovat za krajně neuvážené navštívit v této zemi veřejný dům. Nadruhou stranu však báseň polemizuje o tom, že pro homosexuálně orientované muže by využití těchto služeb mohlo být jistou formou zajímavé...


Mirka

8. března 2018 v 21:21 | Igor Mrva |  Básně
Naše jsem si holku - Mirku.
Měla v sobě úzkou škvírku.
Trvalo mi jenom chvilku,
než jsem do ní kráter vymrdal.
A pak jsem šel zas dál.

AUTORSKÁ GLOSA:
Autor této básně vypráví o tom, kterak si namluvil dívku Miroslavu, jejíž vulva vykazovala značnou staženost. Svým neobyčejně ztepilým pyjem však dovedl její pochvu expandovat do zcela nevídaných rozměrů. Neboť se však jednalo o promiskuitního smilníka, nechal záhy nebohé děvče na ocet.

Poslední večeře ve svatém klášteře

8. března 2018 v 12:45 | Igor Mrva |  Básně
Při večeři v refektáři
mnichové se divně tváří.
Přidali jim do guláše
sperma otce Kleofáše.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tato báseň nám přibližuje nemilou příhodu, která se udála v nejmenované sakrální instituci. Deviantní opat Kleofáš vědomě dochutil večerní krmi řádových fráterů svým vlastním ejakulátem, čímž ostatním řeholníkům dočista zmařil celý gastronomický požitek z onoho původně lahodného pokrmu.Domorodý klan

8. března 2018 v 11:33 | Vilém Vilník |  Básně
V našem domorodém klanu
si ze slupek od banánů
vyrábíme kondomy.
Možná proto porodností
stačíme i na Romy.

AUTOROVA VYSVĚTLIVKA
Tyto verše přibližují čtenáři situaci v primitivním autochtonním rodovém společenství, v němž se jeho příslušníci potýkají s nevšedně vysokou natalitou z důvodu nekvalitní ochrany a absence náležitých prezervativů. Jako zcela nedostatečná provizorní náhražka je zde používán exokarp sejmutý z plodu banánovníku.

Trhač blan

8. března 2018 v 11:24 | Igor Mrva |  Básně
Protrhal jsem spoustu blan,
od žen se však držím dál.
Nejsem žádný kurevník,
leč počestný bubeník.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tato báseň hovoří o hudebním virtuózovi, jehož nevšední um měl za následek soustavné deflorování značného kvanta membrán jednotlivých nástrojů bicí soupravy.

Konec panictví

8. března 2018 v 11:17 | Igor Mrva |  Básně
Chtěl se zbavit akutně
svého cejchu panice,
tak ho nacpal překotně
do zahradní hadice.
Mělo to však nevýhodu,
někdo zprudka spustil vodu.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tato báseň vypráví o neutěšeném osudu adolescentního mladíka, jenž se všecek zoufalý rozhodl vyřešit své komplexy, způsobené nulovou koitální zkušeností, značně radikální metodou a jal se z důvodu výše zmíněného penetrovati zahradní hadici. V onen okamžik se ovšem nedovtípil, že intenzivní tlak řinoucí se kapaliny způsobí jeho ohanbí značnou újmu.

Thajský bordel

5. března 2018 v 20:03 | Igor Mrva |  Básně
Vlez' jsem v Thajsku do hampejzu,
už tam nikdy nepolezu!
Sotva jsem se kurvě dostal
nedočkavě do klína,
šokován jsem zírat zůstal
na jejího šulína.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tato báseň poukazuje na nezpochybnitelnou a znepokojivou skutečnost, že mnohá mongoloidní děvčata z Thajského království disponují mužským ohanbím a z toho důvodu lze tedy považovat za krajně neuvážené navštívit v této zemi veřejný dům, neboť případný zákazník by tímto skutkem mohl riskovat, že následná kopulace s nevěstkou proběhne v inverzních rolích.

Arab

5. března 2018 v 19:44 | Igor Mrva |  Básně
Rodnou zemí mého táty
jsou Arabské emiráty.
Život s ním chce odvahu,
má výbušnou povahu.

AUTORSKÁ GLOSA:
Synátor, který v této básni figuruje jakožto hlavní mluvčí, konstatuje, že jeho mohamedánský otec, pocházející z Blízkého východu, je individuum velmi prudké, vznětlivé až cholerické nátury, zřejmě často se sklony k despotismu, což lze vyvodit ze synova postesknutí nad obtížností tohoto soužití.

Japonský hokej

5. března 2018 v 18:03 | Igor Mrva |  Básně
Proč japonští hokejisté
nemohou být medailisté?
Netrefí se do puku,
musí spáchat seppuku.
Když prohrají nula čtyry,
trenér spáchá harakiri.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tato báseň se svérázným způsobem pokouší objasnit otázku, v čem spočívá nezdar japonské hokejové reprezentace na scéně mezinárodních hokejových turnajů. A zároveň přichází s neotřelou apostrofou. Je snad neúspěch zaviněn příznačnou letorou hrdých zástupců mongoloidní rasy?

Traverza

5. března 2018 v 17:31 | Igor Mrva |  Básně
Od té doby, co mi spadly
na hlavu dvě traverzy,
mám k traverzám kupodivu
velmi silnou averzi.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tyto verše nám přibližují politováníhodnou osobní zkušenost dělníka, který po fraktuře crania, způsobené dopadem ocelového nosníku, hovoří o tom, kterak si z důvodu onoho incidentu vypěstoval k těmto kovovým trámům značnou antipatii.

Dvanácterák

5. března 2018 v 17:11 | Igor Mrva |  Básně
Odjela mi moje milá
na školení do Prahy,
pěkně se tam vyškolila,
nandala mi parohy.
Toť můj příběh smutný, kterak
stal se ze mě dvanácterák.

AUTORSKÁ GLOSA:
Toto dílo vypráví, kterak se promiskuitní ženština dopustila cizoložství na svém prostoduchém amantovi, který po celou dobu bezelstně věřil ve věrnost a cudnost té špinavé kurvy.

Týna

5. března 2018 v 16:39 | Igor Mrva |  Básně
Oslovil jsem svoji Týnu,
že bych si přál k Valentýnu,
aby mi v klidu a míru
nastavila řitní díru.
Dala mi však bez víry
rozvodové papíry.

AUTORSKÁ GLOSA:
Tato báseň se nám snaží zprostředkovat trudný osud muže, který se pokusil zneužíti svátku všech zamilovaných k tomu, aby na své choti vyžmáhal anální koitus. Dotyčná satorie leč na jmenovaný apel zareagovala značně neadekvátním způsobem a přivosila tak svému muži nezanedbatelnou psychickou újmu.

Nela

5. března 2018 v 15:54 | Igor Mrva |  Básně
Řekl jsem své družce Nele,
ať mi bez váhání směle
slíže zbytek karamele,
co mi zůstal u prdele.
... poslala mě do prdele...

AUTORSKÁ GLOSA:
Tyto verše hovoří o životních těžkostech nejmenovaného koprofilního parafilika, který se svěřil své partnerce se svými tužbami a vyžaduje po ní anilingus. Ta však pro jeho deviaci nemá pochopení.